Η Gionakis trans αναλαμβάνει την μεταφορά του εξοπλισμού της επιχείρησής σας με σύγχρονα φορτηγά όλων τύπων και των τονάζ με υδραυλικές πόρτες και παλετοφόρα πεζού χειρισμού καλύπτοντας πλήρως όλο το φάσμα των μεταφορικών σας αναγκών.

gionakis bussines

E-mail:    info@gionakis-trans.gr